MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine ( Narodne novine br. 32/11) Muzej grada Rijeke objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja možete preuzeti ovdje.