MUZEJ GRADA RIJEKE
 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja grada Rijeke.

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Ana Sabljak, dipl.iur.
Telefon: 051/351-092 i 051/336-711
E-mail: ana.sabljak@muzej-rijeka.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka od 8,00-16,00 sati

Način predavanja zahtjeva:
Pisanim putem:
- poštom na adresu: Muzej grada Rijeke
                              Službenik za informiranje
                              Muzejski trg 1/1
                              51000 Rijeka
- putem elektroničke pošte: info@muzej-rijeka.hr ili ana.sabljak@muzej-rijeka.hr
- faksom na broj: 051/336-521
Usmeno:
- zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
- putem telefona na broj: 051/336-711


Obrazac
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o cijeni ulaznica
Cjenik


IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI

Godišnje izvješće
Godišnje izvješće
Godišnje izvješće (PDF)
Godišnje izvješće (CSV)


1. Zapisnici Upravnog vijeća

2014.

Zapisnik br. 8
Zapisnik br. 9
Zapisnik br. 10
Zapisnik br. 11

2015.

Zapisnik br. 12
Zapisnik br. 13
Zapisnik br. 14
Zapisnik br. 15
Zapisnik br. 16
Zapisnik br. 17
Zapisnik br. 18
Zapisnik br. 19
Zapisnik br. 20
Zapisnik br. 21
Zapisnik br. 22
Zapisnik br. 23
Zapisnik br. 24
Zapisnik br. 25
Zapisnik br. 26
Zapisnik br. 27

2016.

Zapisnik br. 28
Zapisnik br. 29
Zapisnik br. 31
Zapisnik br. 32
Zapisnik Upravnog vijeća br. 33

2. Zapisnici Muzejskog vijeća

2017.

Zapisnik MV br. 1
Zapisnik MV br. 2
Zapisnik MV br. 3
Zapisnik MV br. 4
Zapisnik MV br. 6
Zapisnik MV br. 7

2018.

Zapisnik MV br. 1
Zapisnik MV br. 2
Zapisnik MV br. 3