MUZEJ GRADA RIJEKE
 

JAVNA NABAVA

 1. Plan nabave za 2012. godinu

 2. a) od 2012. Sukob interesa
  b) od 2016. Izjava

 3. Zahtjev za prikupljanje ponuda - Usluga agencija za prijevoz tereta

 4. Odluka o poništenju - Usluga agencija za prijevoz tereta

 5. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 6. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2012. godinu

 7. Plan nabave roba i usluga za 2013. godinu

 8. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 9. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2013. godinu

 10. Izmjene i dopune II Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2013. godinu

 11. Plan nabave MGR za 2014. godinu

 12. Izmjene i dopune plana nabave - 2014.

 13. Pravilnik o postupku nabave ispod zakonskog praga

 14. Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu

 15. Izmjene i dopune Plana nabave, roba i usluga Muzeja grada Rijeke za 2015.

 16. Izmjene i dopune II Plana nabave, roba i usluga Muzeja grada Rijeke za 2015.

 17. Plan nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2016.

 18. Izmjene i dopune Plana nabave rova, usluga i radova MGR za godinu 2016.

 19. Plan nabave roba, usluga i radova MGR za godinu 2017.