MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Godišnji obračun za 2017.

1. Referentna stranica - godišnji obračun za 2017.

2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinac 2017.  

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinac 2017.

4. Bilanca na dan 31. prosinac 2017.

5. Izvještaj o obvezama  za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinac 2017.

6. Bilješke uz godišnji obračun za  razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017.