MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Godišnji obračun za 2016.

  1. Referentna stranica – godišnji obračun za 2016. godinu

  2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

  3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

  4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

  5. Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

  6. Izvještaj o obvezama  za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

  7. Bilješke uz godišnji obračun za  razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godinu