MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Godišnji financijski izvještaj za 2014.

1. Referentna stranica - završni račun 2014. - FINA

2. Referentna stranica - završni račun 2014. - Ured državne revizije

3. Referentna stranica - završni račun 2014. - Grad Rijeka

4. Bilanca - stanje na dan 31.12.2014.

5. Obrazac PR-RAS

6. Obrazac P-VRIO

7. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014.

8. Bilješke uz godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. Prosinca 2014.

9. Struktura prihoda i rashoda od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.