MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan u 2017. godini i projekcije za 2018. i 2019. godinu - plan prihoda

Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu - plan rashoda

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Plan prihoda i primitaka

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Plan rashoda i izdataka