MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. – prihodi i primici

Financijski plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. – rashodi i izdaci

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu - Plan prihoda i primitaka

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu - Plan rashoda i izdataka

Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu – Plan prihoda i primitaka

Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2016.godinu – Plan rashoda i izdataka