MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Financijski plan za 2015. godinu

  1. Plan prihoda i primitaka za 2015.

  2. Plan rashoda i izdataka za 2015.

  3. Plan za 2015. godinu i projekcije za 2016.-2017. godinu

  4. Rebalans plana prihoda i primitaka za 2015. godinu

  5. Rebalans plana rashoda i izdataka za 2015. godinu

  6. Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Plan prihoda i primitaka

  7. Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu – Plan rashoda i izdataka