Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Impressum izložbe

Muzej grada Rijeke  

ERVIN DEBEUC
Fotografije iz fundusa Muzeja grada Rijeke
14. lipnja – 30. rujna 2011.

Autorica izložbe i teksta
Sabrina Žigo

Suradnici u pripremi
Jasna Milinković
Mladen Grgurić

Grafički dizajn
Vesna Rožman

Lektura i korektura
Gordana Ožbolt

Tehnički postav
Safet Baštrakaj

Tisak
Zambelli, Rijeka
Pruša, Rijeka

© 2011 MUZEJ GRADA RIJEKE - sva prava pridržana | Izrada web stranice: NEON STUDIO