Drago mi je, Gervais - Život, djelo, odjeci @ Muzej grada Rijeke

Gervais u glazbi

Drago Gervais, sin profesionalnoga skladatelja i dirigenta nosio je glazbu u sebi.

Četrdeset hrvatskih skladatelja posegnulo je za Gervaisovim stihovima. Prema dostupnim izvorima na Gervaisove stihove (i komediju Karolina Riječka) uglazbljeno je gotovo stotinu što većih-što manjih glazbenih jedinica. Dio skladbi tiskan je u publikacijama raznolikog profila, manji dio je snimljen.

IZBOR SKLADBI PREMA AUTORU GLAZBE

Baša, Andrej: Lepa Jele. Skladba izvedena 1977. g. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera, solist Josip Bajok uz pratnju vokalno-instrumentalnog sastava Arsenali, ar. A. Baša.

Baša, Andrej: Pipa. Skladba izvedena 1972. g. na festivalu Melo­dije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi trija Neda, Miljenko i Dario i pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. A. Baša.

Cossetto, Emil: One su hodile-. za mješoviti zbor, Savez muzičkih društava Srbije, Beograd, 1966. Tisak Savez muzičkih društava i organizacija Hrvatske - Zagreb.

Dumičić, Petar: Tri brati: pjesma za glas i klavir.
U: Dumičić, Petar: Tri brati; pjesma za glas i klavir, Glas rada, Zagreb, 1951.

Đaković, Oleg. Karlić, Igor. Dlačić, Serđo: Pod Učkun obrada sklad­be Duška Jeličića. Izvedba grupe Porat. Radio Rijeka, 1992/ 1993.

Gervais, Artur: Tanac:, za mješoviti zbor.

Gržinić, Vjekoslav: Tri istarske. Morčić. Maglica. Oblačić. Solo po­pijevke.
U: Gržinić, Vjekoslav: Solo popijevke, Matica hrvatska -Ogranak Rijeka, Rijeka, 2005.
U CD izdanju: Dva stoljeća hrvatske glazbe u Rijeci. (Izvode) Anđelka Rušin, mezzosopran. Nina Kovačić, klavir. Melody, Ka­stav, 1996.

Ilić, A.: Burin. Skladba izvedena 1977. g. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Alda Galeazzija uz pratnju komor­nog zabavnog orkestra, ar. K. Oblak.

Ivančić, Leo: Na kafe. Tanac. Batuda. Za mješoviti zbor.
U: Ivančić, Leo: Zborske i druge skladbe, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo, 2000., str. 4-5, str. 15, str. 23.

Jeličić, Duško: Pod Učkun. Izvodi D. Jeličić i grupa Bonaca.

Jeličić, Duško: Pod Učkun. Ar. Mauro Staraj. Izvodi D. Jeličić i grupa Cocktails Band.
U CD izdanju: Pun gas domaće. Duet s Duletom. Izvode: Cockta-ils Band i D. Jeličić, Nema Problema, Rijeka, 2004.

Jeličić, Mladen: Briškula. Skladba izvedena 1968. g. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Kvarteta Studio uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. M. Jeličić.

Jurković, Betty: Barke-faren. Skladba izvedena 1974. g. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Betty Jurković uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. S. Kalogjera.

Jurković, Betty: Pokojna Žvanka. Skladba izvedena 1975. g. na fe­stivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Betty Jurko­vić uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. S. Kalogjera.

Kaplan, Josip: Kmet se je stal. Zborska kompozicija, 1978.
U: Naš kanat je lip 3, Katedra Čakavskog sabora Poreč- Narodno sveučilište Poreč-Centar za kulturu, Poreč, 1982., str. 17-23.

Kaplan, Josip: Pipa. Briškula. Zborske kompozicije. Pipa - za žen­ski zbor 1985.
U: Tomašek, Andrija:Josip Kaplan. Skica umjetničkog portreta. Izbor iz zborskih kompozicija Josipa Kaplana, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske - Narodno sveučilište Poreč, Centar za kulturu, KPD Ivan Matetić Ronjgov, Zagreb, 1986., str. 99-100.

Kaplan, Josip: Z Učki Dragotov glas - ciklus (Sunce. Maglica. Mi smo ustali. Pod Učkun Dragotov grobak). Zborske kompozicije 1987.

Kaplan, Josip: One su hodile, za dječji zbor, 1983. (1985.)
U: Kaplan; Josip: Ciklus Majke heroji. Osam pjesama za dječji zbor.

Kaplan, Josip. Prolići. Za dječji zbor. U: Zbirka nagrađenih zborova. Nagrada Ivan Matetić Ronjgov 1986., Kulturno prosvjetno druš­tvo Ivan Matetić Ronjgov, Ronjgi-Viškovo-Rijeka, 1986., str. 9-63.

Kaplan, Josip: Briškula. 1990.

Kaplan, Josip: Pod Učkun. Za muški zbor. 1977.

Körbler, Milivoj: Tanac. Skladba izvedena 1968. g. na festivalu Me­lodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Ivice Percla uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. M. Körbler.

Križan, B,: Stari mladić. Skladba izvedena 1971. g. na festivalu Me­lodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Kvarteta Studio uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar, N. Kalogjera.

Kuntarić, Ljuboslav: Karolina Riječka. Glazba za musical/rock -operu. Praizvedba 7. II. 1981. u HNK Ivana pl. Zajca.

Kuntarić, Ljuboslav: Moja zemlja. Boće.
U CD izdanju: Kuntarić, Ljubo. Opatijo..., Croatia Records, Za­greb, 2004.

Kuntarić, Ljuboslav-. Kmet se je stal, završna himna lutkarskog igro­kaza Veli Jože u izvedbi grupe Grejs za Kazalište lutaka - Rijeka.

Kuntarić, Ljuboslav: Jugo, za četveroglasni zbor a capella.

Lhotka-Kalinski, Ivo: Kmet se je stal.

Lhotka-Kalinski, Ivo. Kmet se je stal. Za mješoviti zbor, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1948.

Logar, Mihovil. Moja zemlja.
U: Logar, Mihovil: Moja zemlja, Jovan Frajt, Beograd, 1930.

Marković, Adalbert: Kmet se je stal.
U: Marković, Adalbert: Kmet se je stal, Udruženje kompozitora Hrvatske, Zagreb, 1968.

Matetić Ronjgov23, Ivan: I v tej zemlji.

Matetić Ronjgov, Ivan:. Jutro. Za muški zbor.
U: Matetić Ronjgov, Ivan: Istarsko primorski zborovi: Muški, Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov - Prosvjetni sabor SR Hrvatske, Rijeka, 1981., str. 63-67.

Matetić Ronjgov, Ivan: Moja zemja.
U: Matetić Ronjgov, Ivan: Moja zemlja. Popijevke za glas i klavir, Muzička naklada, Zagreb, 1953.
U: Hrvatska popijevka od B. Berse do Z. Grgoševića, Društvo skladatelja Hrvatske - ARS CROATICA - Kulturno-prosvjetnisabor Hrvatske, Zagreb, 1985., str. 16-20.
U: Matetić Ronjgov, Ivan: Zbirka solo pjesama za Jedan i dva ženska ili muška glasa i klavir, Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov, Ronjgi-Viškovo-Rijeka, 1986. str. 16-21.
U CD izdanju: Pod Učkun. Izvode Mirella Toić, sopran i Vladimir Babin, glasovir, Orfej, Zagreb, 2004.

Matetić Ronjgov, Ivan: Naricaljka za mužem. Za dvoglasni ženski zbor, sopran (mezzo) solo. Prva skladba iz ciklusa Partizanova smrt,
U: Matetić Ronjgov, Ivan: Rodoljubni i revolucionarni zborovi, Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov- Prosvjetni sabor Hrvatske, Rijeka, 1980. str. 78-84.

Matetić Ronjgov, Ivan: Pjesma proljeća. Za mješoviti zbor. Druga skladba iz ciklusa Partizanova smrt.
U: Naš kanat je lip 2, Katedra Čakavskog sabora - Narodno sveučilište - Centar za kulturu, Poreč, 1980.
U: Matetić-Ronjgov, Ivan: Istarsko primorski zborovi: Mješoviti. Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov - Prosvjetni sabor Hrvatske, Rijeka, 1981., str. 5-10.
U: Matetić-Ronjgov, Ivan: Rodoljubni i revolucionarni zborovi, Kulturno-prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov-Prosvjetni sabor Hrvatske, Rijeka, 1980., str. 84-88.

Matetić Ronjgov, Ivan: Pjesma slobodi, Naricaljka za mužem. Za mješoviti zbor. Za muški zbor. Treća skladba iz ciklusa Partiza­nova smrt.
U: Matetić Ronjgov, Ivan: Pjesma slobodi. Mješoviti zborovi', S.I.-s. n., 1946.
U: Matetić-Ronjgov, Ivan: Istarsko-primorski zborovi. Mješoviti, Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov - Prosvjetni sabor Hrvatske, Rijeka, 1981. str. 1-5.
U: Matetić-Ronjgov, Ivan: Rodoljubni i revolucionarni zborovi, Kulturno-prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov-Prosvjetni sabor Hrvatske, Rijeka, 1980. str. 89-92.

Matetić Ronjgov, Ivan: Pod Učkun. Za ženski zbor.
U: Matetić Ronjgov, Ivan: Pod Učkom, RKUD "Vladimir Nazor", Zagreb, 1951.

Nardelli, Mario: Fakin od porta. Skladba izvedena 1968. g. na festi­valu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi M. Prodanovića uz pratnju komornog zabavnog orkestra, arr. M. Nardelli.

Nardelli, Mario: Pod Učkun. Skladba izvedena 1968. g. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Ansambla Dalmaci­ja uz pratnju komornog zabavnog orkestra, arr. M. Nardelli.

Pahor, Karol: Tri nonice. Tri ženice. Prev na slov.: A. Gröbming. Za muški zbor, Prosvetni servis, Ljubljana, /bez. god./

Papandopulo, Boris: Barufa. Istro moja. Samanj va Bakre. Magli­ca. Pretnja. Stari mladić. Za sinon. Zapušćena. Čakavska suita napisana je 1955. za sopran i klavir, a 1959. prerađena za so­pran uz pratnju komornog, odnosno simfonijskog orkestra.

Papandopulo, Boris: Serenada.
U: Solo popijevka hrvatskih skladatelja ( 1945.-1975), Društvo skladatelja Hrvatske ARS CROATICA, Zagreb, 1975. str. 41-45.

Papandopulo, Boris: Tri pjesme na liriku Drage Gervaisa 1955.-1977., koncertni program. Istro moja. Maglica. Serenada.

Prašelj, Dušan: Čakavska suita. Briškula, za mješoviti zbor
U: Prašelj, Dušan: Od Učke do Trsata. Skladbe za zborove, Usta­nova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Ronjgi, 2006. str. 117-121.
U: Prašelj, Dušan: Baklje na Učki. Ur. N. Njirić, Kulturno-prosvjetno društvo "Ivan Matetić Ronjgov", Ronjgi-Viškovo, 1988.

Prašelj, Dušan: Blaženi strpjeni, za mješoviti zbor napisana 1992.
U: Prašelj, Dušan: Od Učke do Trsata. Skladbe za zborove, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Ronjgi, 2006., str.122-130.

Prašelj, Dušan: Trešete, za mješoviti zbor; skladba napisana 1988. u povodu manifestacije Gervaisovi dani.
U: Prašelj, Dušan: Baklje na Učki. Ur. N. Njirić, Kulturno-prosvjet­no društvo "Ivan Matetić Ronjgov", Ronjgi-Viškovo, 1988.
U: Prašelj, Dušan: Od Učke do Trsata. Skladbe za zborove, Usta­nova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Ronjgi, 2006., str. 184-191.

Prašelj, Dušan: Na ribah, za ženski i dječji zbor, za dječji zbor i gla­sovir.
U: Dvadeset proljeća u Ronjgima, Ustanova Ivan Matetić Ronj­gov, Ronjgi-Viškovo, 1999., str. 237-239.

Prašelj, Dušan: Sunce, za ženski i dječji zbor, za dječji zbor i glasovir.
U: Prašelj, Dušan: Baklje na Učki, Kulturno-prosvjetno društvo "Ivan Matetić Ronjgov", Ronjgi-Viškovo, 1988., str. 253-256.

Prašelj, Dušan: Lepa Jele, harmonizacija / obrada skladbe Andreja Baše za mješoviti zbor.
U: Prašelj, Dušan-.Baklje na Učki, Kulturno-prosvjetno društvo "Ivan Matetić Ronjgov", Ronjgi-Viškovo, 1988.
U: Prašelj, Dušan: Od Učke do Trsata: Skladbe za zborove, Usta­nova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Ronjgi, 2006., str. 319-325.

Prašelj, Dušan: Pipa, harmonizacija / obrada skladbe Andreja Base za mješoviti zbor.
U: Prašelj, Dušan: Baklje na Učki, Kulturno-prosvjetno društvo "Ivan Matetić Ronjgov", Ronjgi-Viškovo, 1988., str. 319-326.
U: Prašelj, Dušan: Od Učke do Trsata: Skladbe za zborove, Usta­nova Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Ronjgi, 2006., str. 325-327.

Prohaska, Miljenko: Fakin od porta. Skladba izvedena 1974. g. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Rolanda Šustera uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. M. Prohaska.

Rapotec, Duško: Karolina Riječka. Tekstovi songova za musical Karolina Riječka HNK Ivana pl. Zajca Rijeka iz 2004. nisu pisa­ni na Gervaisov tekst, ali su izravno inspirirani Gervaisovim predloškom komedije Karolina Riječka.

Rapotec, Duško: Sunce na Kvarnere. Stari mladić. Noć (je na Kvar­nere). Pesmica od jubavi. Pijanac. Sunce na Kvarnere II. Songovi iz predstave Duhi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka iz 1987. god. U audio izdanju: Duhi, komedija va tri čini od Dragota Gervaisa, (Izvode: Klapa Nevera, Putokazi, ansambl Garofuli.) Nema pro­blema, Rijeka, 1997.

Squarcia, Franco: Tri nonice. Skladba izvedena 1970. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Nevije Rigutto i Ma­rijana Stakorića uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. J. Forenbacher.

Stamać, Ivica: Moja zemlja. Skladba izvedena 1967. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Dua Žeželić uz prat­nju komornog zabavnog orkestra, ar. F. Pomykalo.

Vidošić, Tihomil: Boći. Skladba izvedena 1969. g. na festivalu Me­lodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Tomislava Borića uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. F. Pomykalo.

Vidošić, Tihomil: Nonići stari, za glas i klavir.
U: Vidošić, Tihomil: Nonići stari: glas i klavir, Muzička naklada, Zagreb, 1953.

Vidošić, Tihomil: Radosti miće, kantata.1957.

Vidošić, Tihomil: Stari mladić, komična opera na vlastiti libreto, 1959. (inspirirana Gervaisovim djelom)

Vidošić, Tihomil: Sunce. Skladba izvedena 1972. g. na festivalu Me­lodije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi Tomislava Borića uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. N. Kalogjera.

Vidošić, Tihomil: Tri nonice. Za dječji zbor RTV Zagreb.
U: Vidošić, Tihomil: Tri nonice, Savez muzičkih društava i orga­nizacija NR Hrvatska, Zagreb, 1963.

Vrabec, Ubald: Kastavska balada, kantata za zbor i orkestar.

Zrelc, CeIeste: Morčić Skladba izvedena 1967. g. na festivalu Melo­dije Istre i Kvarnera u vokalnoj izvedbi ansambla Dalmacija uz pratnju komornog zabavnog orkestra, ar. M. Nardelli.

Županović, Lovro: Diptih po istrijanski. Za ženski zbor sa solima. Maglica. Oblačić.
U: Zbirka nagrađenih zborova: Nagrada Ivan MatetićRonjgov 1982.. Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Rijeka, 1982. str. 37-43 i str. 44-49.

Županović, Lovro: Jama pul Ičić. Za solo i mješoviti zbor.
U: Zbirka nagrađenih zborova. Nagrada Ivan Matetić Ronjgov 1984., Kulturno prosvjetno društvo Ivan Matetić Ronjgov, Viškovo-Rijeka, 1984. str. 1-13.

Županović, Lovro: One su hodile. Za mješoviti zbor i sole, Savez mu­zičkih društava Srbije, Beograd, 1966. Tisak Saveza muzičkih društava i organizacija Hrvatske - Zagreb.

© 2010 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO