Andrija Čičin-Šain | Retrospektiva arhitektonskog opusa - Muzej grada Rijeke

Poslovna zgrada Brodomaterijala (danas zgrada Zagrebačke banke), Rijeka, 1956.

Zgrada Brodomaterijala prvo je djelo koje Čičin-Šain projektira nakon dolaska u Rijeku. Riječ je o interpolaciji u staru gradsku jezgru koja dimenzijama poštuje zahtjeve ambijenta. Zgrada Brodomaterijala riješena je funkcionalističkim idiomom i s minimalnim sredstvima. Pročelje joj je raščlanjeno kontinuiranim nizovima prozora i vertikalnim plošnim profilima, čime se stvara pravilna mreža rastera. Prizemlje je blago uvučeno i rastvoreno stupovima.

Zgrada Brodomaterijala dobila je novo ruho i danas je ne možemo sagledati u izvornom obliku.

» Povratak na projekte
©2009 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO