Akvizicije - zbirke, predmeti, umjetnička djela 2006. - 2010. @ Muzej grada Rijeke
Akvizicije - zbirke, predmeti, umjetnička djela 2006. - 2010. @ Muzej grada Rijeke

Zbirka numizmatike, vrijednosnica, medalja i odlikovanja

Zbirka numizmatike, vrijednosnica, medalja i odlikovanjavoditeljica zbirke: Sabrina Žigo

U skladu s misijom Muzeja grada Rijeke, zbirka se prioritetno profilirala prema kriteriju riječkih obilježja, novcem i medaljama s gradskim imenom, grbom ili žigom.

I ovom prigodom podsjećamo da Muzej posjeduje rijetke primjerke novčarskog kuriozuma, istinski riječkoga komunalnog novca, karantana, čiji je pozlaćeni otkivak izdan 2007. godine.

Najveći povijesni gospodarski uzlet Rijeke krajem 19. i u ranom 20. stoljeću, praćen društvenom, kulturnom i političkom živošću grada, rezultirao je monetarnom i fiskalnom dinamikom, porastom broja banaka, dioničkih društava i financijskog poslovanja vrijednosnim papirima – dionicama, obveznicama, zadužnicama, mjenicama.

U protekle četiri godine među najreprezentativnijim su prinovama Zbirke upravo povijesne vrijednosnice. Muzej grada Rijeke posjeduje danas primjere pedeset i jedne, odnosno glavninu poznatih riječko-sušačkih vrijednosnica iz razdoblja od 1882. do 1941. godine. Osim u Rijeci i Sušaku, oblikovane su i tiskane u poznatim tiskarama Budimpešte, Trsta, Milana i Zagreba. Među vrijednosnicama, brojnošću prevladavaju dionice Banke i štedione za Primorje u Sušaku te riječkih i sušačkih brodarskih i građevinskih poduzeća. Svaka od tih dionica nosi simbole i druga obilježja grada – grb, ime, pečat, potpise gospodarstvenika, katkad i gradonačelnika, kao i valutu koja je bila službeno platno sredstvo pojedinog razdoblja. Većina dionica tiskana je dvojezično, trojezično, rijetko i četverojezično, ovisno o sastavu dioničara i upravno-političkoj pripadnosti Rijeke i Sušaka te udruženim granama privrede i industrije u dionička društva.

U sekciji medalja i odlikovanja otkupljene su dvije značke Sokolskog društva, gimnastičke organizacije međunarodnog karaktera koja je i u Hrvatskoj okupljala velik broj članova. Sokolska su društva u Hrvatskoj djelovala od lokalne (župne) do državne (savezne) razine. Osim sporta, promicala su prosvjetne i kulturne aktivnosti te sudjelovala u društvenom i javnom životu međašnjih desetljeća 19. i 20. stoljeća.

Predmeti iz zbirke numizmatike, vrijednosnica, medalja i odlikovanja

Franklin-Társulat Nyomdája
PRIMA SOCIETA ANONIMA UNGHERESE DI FIUME PER LA PILATURA DEL RISO E FABBRICA D'AMIDO/AZIONE DA MILLE CORONE
PRVA RIJEČKA UGARSKA TVORNICA ZA ČIŠĆENJE RIŽE I PRIREĐIVANJE ŠKROBA D.D. RIJEKA/DIONICA 1000 KRUNA

1905., litografija, papir, 21,8 x 35 cm
inv. br. MGR-13119, razmjena s Državnim arhivom u Rijeci, 2008.
Globus Budapest
BANKA I ŠTEDIONICA ZA PRIMORJE/DRUŽTVO NA DIONICE NA SUŠAKU-RIEKA/DESET DIONICA UKUPNO OD 2000 KRUNA
27. 3. 1913., litografija u boji, papir
25,3 x 35,5 cm
inv. br. MGR-13123
razmjena s Državnim arhivom u Rijeci, 2009.
Posner Budapest
BANCA FIUMANA/AZIONE DI CORONE DUECENTO
RIJEČKA BANKA/DIONICA 200 KRUNA

1914., tisak u boji, papir, 22,4 x 31,2 cm
inv. br. MGR-13117
razmjena s Državnim arhivom u Rijeci, 2008.
AKCIJA PRVE HRVATSKE ŠTEDIONICE / 1000 FORINTI ILI 2000 KRUNA
20. 5. 1921.
litografija u boji, papir
32 x 37,8 cm
inv. br. MGR-13122
otkup, 2009.
Stab. Urania-Fiume
ADRIA/SOCIETA ANONIMA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA/SEDE IN FIUME
POMORSKO DIONIČKO DRUŠTVO ADRIA/SJEDIŠTE RIJEKA/5 DIONICA PO 500 LIRA

1934., litografija u boji, papir, 28,5 x 38,2 cm
inv. br. MGR-13752
otkup, 2009.
Rudolf Marschall
JOSIP GORUP SLAVINJSKI
početak 20. st.
bronca
6,5 x 5 cm
inv. br. MGR-13751
dar Ružice Lakatoš-Perčić, 2010.
I. ZLET PRIMORSKIH SOKOLOV OPČINE
1909.
kovanje, mjedni lim
3,5 x 3 cm
inv. br. MGR-13123
razmjena s Državnim arhivom u Rijeci, 2008.
III. SLET SOKOLA NA JADRANU
1936.
platno; kovanje, mjedni lim
3,8 x 1,8 cm
inv. br. MGR-13222
otkup, 2009.
© 2010 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO